ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิชาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิชาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญและนโยบายการดำเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ