สพป.ลพบุรี เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564   ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.ชูชาติ จิตต์ชุ่ม ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เข้าประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียน ในรอบ 6 เดือนแรก โดยมีรอง ผอ.โรงเรียน อนุบาลลำนารายณ์ ,รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง , รอง ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และรอง ผอ.โรงเรียนพรหมรังสี เข้ารับการประเมิน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีความพร้อมตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อการนำเสนอที่สมบูรณ์ และเพื่อให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว