สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้นเป็นการนำเสนอการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ และแจ้งข้อราชการและภารกิจงาน ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3