พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือตามโครงการโรงเรียนจิตศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือตามโครงการโรงเรียนจิตศึกษา การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้การตระหนักรู้ตน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ระหว่าง ลาแชน เดอ เลสปัวร์ องค์กรเอกชน จดทะเบียนที่ปะเทศฝรั่งเศสภายใต้กฎหมายสมาคม ค.ศ. 1901 ผู้แทนในประเทศไทย โดย วินเซนต์ พรอสเพอร์ ผู้ประสานงานภาคสนาม กับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 7 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านน้ำอ้อม , รร.วัดบ้านไพบูลย์ , รร.บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) , รร.บ้านโคกขมิ้น , รร.วัดบ้านโคกเหล็ก , รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญ และ รร.วัดโคกเจริญ เพื่อพัฒนา 7 โรงเรียนต้นแบบของการบูรณาการเรียนรู้แบบนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC และขยายรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาไปยังโรงเรียนเดิมและโรงเรียนเพิ่มเติมของกลุ่มครูต้นกล้า ณ ห้องประชุมกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2