ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ณ ห้องประชุมจักรกฤษณ์ นาคะรัต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการอบรมห้องเรียนต้นแบบ และร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี โดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ปี 2561จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-STAR)  จุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม และทักษะการจัดกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ผ่านฐานกิจกรรมและนิทรรศการ มีโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 675 คน คณะครูผู้บริหาร 48 คน รวมทั้งสิ้น 723 คน กิจกรรมประกอบด้วย ฐานกิจกรรม Activity Base Learning  นิทรรศการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 5   ภาพยนตร์พุทธประวัติ  มีพระครูสิริรัตนานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์