สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการในการประชุมพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1