สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมการตัดสินการประกวด รางวัล OBEC AWARDS

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการตัดสินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ผลงานดีเด่น ประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564