สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังที่ 1 (ครอบครัวโคกแก้ว) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังแรก ตามโครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท ให้กับครอบครัวโคกแก้ว พี่น้องนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ได้ร่วมในการต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธฺ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดำเนินการสร้างบ้านให้กับนักเรียน เด็กหญิงลลิตา โคกแก้ว เด็กหญิงอังคณา โคกแก้ว และเด็กชาย อัครเดช โคกแก้ว (สามพี่น้อง)

สำหรับบ้านหลังนี้ได้รับการอุปถัมภ์จาก คุณวันชัย เตชะเวชนุกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท กฤษณะมงคล จำกัด โดยบริจาคเงินจำนวน 100,00 บาท ในการก่อสร้าง และผู้ใจบุญมอบเงินและสิ่งของอีกจำนวนหนึ่ง นางสาวบังอร จันทร์แย้ม ผู้แทนโครงการ Support child’s Dream มอบทุนการศึกษา นายประเสริฐ แก้วเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้แทนชุมชนดอนเจดีย์ กองทุนหมู่บ้าน มอบทุนการศึกษา

ในการดำเนินการครั้งนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งผู้ที่ช่วยสร้างบ้านหลังนี้โดยไม่คิดมูลค่าตอบแทน ช่างก่อสร้าง แม่บ้าน ทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้