สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 14/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยรองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. ได้แก่การรับนักเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ความปลอดภัยของนักเรียนและความปลอดภัยภายในโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้