สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นเป็นการนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำโดยนางวาสนา เชื้อจำรูญ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3