คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และ นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ นายบูชิตร์ โมฆรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยมี คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ร่วมเป็นเกียรติและร่วมให้ การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯในครั้งนี้ ในการนี้