สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำผู้สูงอายุ  สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามสืบไป

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)