สพป.สมุทรสาคร – ประชุมปฏิบัติการ โครงการพระราชทาน อารยเกษตร รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ และ น.ส.กัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการพระราชทาน อารยเกษตร รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี