ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด , รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWAEDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาค

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.รอ พร้อมกับ ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.รอ และ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.รอ  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWAEDS) ครั้งที่ 10  ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนสตรีศึกษา

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)