สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08,00น.   นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”  ครั้งที่ 1/2562 โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ ในประเด็น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครูและการแจ้งข้อราชการจาก สพฐ.เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3