สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. น ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.ขัยภูมิ เขต 3 คณะผู้บริหารโรงเรียนใน อ.หนองบัวระเหว อ.เนินสง่า คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ของ ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการนำโดย ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ,นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,นายสุชิต ชมภูวงษ์ ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต 3, นางสุนีย์ ชัยวงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต1 ในการนี้ ท่าน ประธานฯ และคณะกรรมการได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องอาคารโดม สพป.ชัยภููมิ เขต 3