ทุน AY2022 ASEAN scholarship for Thailand at Secondary and Pre-University studles in Singapore

ด้วยทุน AY2022 ASEAN scholarship for Thailand at Secondary and Pre-University studles in Singapore มีกำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2564 ขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อ ตามไฟล์ที่แนบ แจ้งให้นักเรียนที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้ที่

https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/asean-scholarships/thailand