สพป.สระบุรี เขต ๒ นำเงินกองทุนฯ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจและนำเงินจากกองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท ช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กหญิงเจนจิรา บัวใหญ่รักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดงน้อย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี