ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชี้แจงการตรวจสอบหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะ ก่อนประกาศใช้เป็นนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการชี้แจงการตรวจสอบหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะ ก่อนประกาศใช้เป็นนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมีนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมรับฟังและรับแบบฝึกทักษะ ทั้ง 3 สาระการเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด