ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผอ.ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.ลยนภ.รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ผูู้ อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีเจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี ผู้นำทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม อำเภอด่านซ้ายพร้อมคณะพ่อแสน นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นายประสงค์ จันทศร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอภิพันธ์ จันทศร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คนที่ 8 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจจำนวนมาก

คลิป https://www.youtube.com/watch?v=A7AFia9Xk5g

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมhttps://drive.google.com/drive/folders/1L7sDwmmNlconb7nC4Hu1ugfCTGbIBCVl?usp=sharing