สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง)

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง) พร้อมทั้งแจ้งเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยเน้นย้ำให้บุคลากรในสำนักงาน ยึดหลัก D-M-H-T-T ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก รวมถึงขอให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้จะมีการจัดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒