รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ เพื่อไปมอบเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

สืบเนื่องด้วย จังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่ง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

  1. บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  2. บ้านขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  3. บ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  4. บ้านกกข่า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

            ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนทรายและโรงเรียนบ้านขาม ได้กักตัวในหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 13 พฤษภาคม 2564 เป็นจำนวน 14 วัน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการคำสั่งของจังหวัดสุรินทร์ และได้เปิดรับบริจาคจากโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือด้านอุปโภคและบริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)