สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัย และได้พบปะแจ้งข้อราชการและแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.และะสพฐ. โดยเคร่งครัด