สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมทำบุญในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสังกัดจัดทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติงานราชการ ของข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และครอบครัว และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธให้สืบทอดต่อไป ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3