ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญ

วันที่ 19 พฤษภาคม  2564 นางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญ ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหางดง

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ