สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) บ้ารเรียนกิรณา ของเด็กหญิงกิรณา ลี ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ