สพฐ.ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดเลย

++++ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เป็นประธานตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดเลย (สายที่ 6) เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จุดแรก  ณ  โรงเรียนเลยพิทยาคม มีนักเรียนทุน 4 ราย จากโรงเรียนเลยพิทยาคม 2 ราย โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1 ราย และโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  จุดที่สอง พบนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี มีนักเรียนทุน 4 ราย จากโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1 ราย โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1 ราย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1 ราย และโรงเรียนเซไลวิทยาคม 1 ราย  ณ  ณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สังกัด สพม.เขต 19  ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2562.

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ชรัญญา  แสนชัย