สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ โดยการจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิงห์บุรี พร้อมคณะ แพทย์ พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ และเอกซเรย์ทรวงอก โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ณ สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และตามจุดบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ รวมทั้งข้าราชการบำนาญ ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 630 คน