สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2562 โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการเพื่อสรุปประเด็นผลสำเร็จด้านการจักการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ,สถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน พัฒนาสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟในการนำนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินของเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารงานการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3