สพม.นราธิวาส ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการ

10 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รองผอ.สพม.นราธิวาส ได้รับมอบหมายจาก นายสุธี  บุญญะถิติ ผอ.สพม.นราธิวาส ให้ร่วมต้อนรับนายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์ ผอ.โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นำทีมบุคลากร, หน่วยงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว