“ชีวิตดี๊ดี” กับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

16 มิถุนายน 2564 นายสุธี  บุญญะถิติ ผอ.สพม.นราธิวาส ได้ร่วมจัดรายการวิทยุในรายการ “ชีวิตดี๊ดี” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส  (สวท.นราธิวาส)  ซึ่งในรายการนายสุธี ได้ประชาสัมพันธ์ถึงการรับสมัครนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)  ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สถานีวิทยุ สวท.นราธิวาส
     สำหรับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) นี้จะเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคอื่นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  เรียนรู้วิถีความเป็นไทย  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว