สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมวางแผนขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์