สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม PLC (กลุ่มอำนวยการ)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ โดยมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อติดตาม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นรายบุคคล และนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น