สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด 11 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด 11 ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ ซึ่งเข้าประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กหญิงพิชญา โมลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  และคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา นำโดยนายชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และคณะ เข้าประเมินฯ เด็กหญิงปรียากร กระพี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวหนอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ทั้งสองโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ