สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม มหกรรมร่วมพลคน To Be Number One “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม มหกรรมร่วมพลคน To Be Number One ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดชัยภูมิ ได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยโรงเรียนในสังกัด ทุกอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ร่วมจัดกิจกรรมโดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน สมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน