ที่ปรึกษาฯ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ และการจัดการศึกษาแบบ On Site รูปแบบผสมผสานใช้กระบวนการขับเคลื่อนโดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และการมีส่วนร่วมจากชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมี นายวิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม