สพม.อุดรธานี รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี