ผอ.สพม.เชียงราย เข้าดูแลตรวจเยี่ยมโรงเรียน…

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID-19) ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน…