สพฐ.บันทึกเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “เด็กดี จิตอาสา”

++++ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ดร.อารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นผู้ร่วมรายการ  นำเรื่องราวของเด็กดี จิตอาสา 13 นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน เผยแพร่ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “เด็กดี  จิตรอาสา”  ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เพื่อเป็นต้นแบบของความดี ความเก่งและมีจิตอาสาเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีนักเรียนทั้ง 13 คน เป็นผู้ร่วมรายการด้วยนั้น…ดร.อารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เล่าว่า ตนภูมิใจในความดีเเละมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นของเด็ก รวมถึงความสามารถด้านภาษาสมกับการเป็นสุภาพบุรุษต้นแบบสุทธิวราราม ขณะเดียวกัน หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม รวมถึงเด็ก เยาวชนไทยทุกคน ส่วนทางด้านของ นายสิทธิชาติ มลิวัลย์ หรือน้องพัน ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน เล่าให้ฟังว่าตนมีความสนใจและฝึกฝนภาษาจีนมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เมื่อได้เข้าเรียนในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามก็ได้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับเหตุการณ์ในวันดังกล่าวตนและเพื่อน ๆ ทุกคนได้ใช้ความสามารถที่มีแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น ซึ่งก็ไม่ได้คาดคิดว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะทำให้พวกเราทุกคนได้รับโอกาสที่ดีจากสังคมเช่นกัน ดร.อารีย์ วีระเจริญกล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนวัดสุทธิวรารามจะบ่มเพาะให้นักเรียนทุกคนยึดมั่นในอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษสุทธิวราราม” คือต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มีความติดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีจิตใจเข้มแข็งอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพแข็งแรง มีความเป็นประชาธิปไตย กลาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เสียสละเพื่อสังคม การยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์นี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนทุกคน…ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการพร้อมกันได้ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.05-13.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร  บันทึกเทปเมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562  ณ    สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD  กรุงเทพมหานคร.

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/รุณฤดี  เลาหะพันธ์