บุคลากร สพม.เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นำข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบริษัทซิโนแวค (Sinovac) เข็มแรก ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย