สพป.สุรินทร์ เขต 3 รับมอบอาคารร่วมใจ พ.ศ.2561 รร.อนุบาลบัวเชด

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารร่วมใจ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นอาคารเรียนอนุบาล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าด้วยความรักถิ่นมาตุภูมิ และเพื่อคุณภาพชีวิตของลูก ๆ นักเรียน สามารถระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนฯ เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ณ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด อ.บัวเชด และในโอกาสนี้เวลา 10.00 น. ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโอทะลัน ซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษา และตั้งอยู่ติดกับเขตชายแดน ห่างจากประเทศกัมพูชา 7 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมในโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน ลูกนักเรียนยิ้มแย้ม แจ่มใส เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายในชั่วโมงพักกลางวันอย่างมีความสุข สร้างความสามัคคีให้กับลูกนักเรียน