สพม.กำแพงเพชร ประชุมภาคีเครือข่าย โครงการติดตามดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่าย โครงการติดตามดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน กลุ่มเสี่ยง นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ และกลุ่มเผชิญภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยมี นางนารี บดีรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายอนันท์ หารวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคลองลาน เป็นวิทยากร ณ ห้องถ่ายทอดสด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร