ผอ.สพม.เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน…

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย นายอรรณพ  จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  โดยว่าที่ร.ท.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การประกวดวาดภาพจิตนาการฯ และมอบนโยบาย รวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด