สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง    นายนุกูล ชูนุ้ย, นายสราวุธ ยอดรักษ์, ดร.สุธิภรณ์ ขนอม, นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์  รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1   และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1     ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1