วันเด็กโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ลพ. เขต 1 ประจำปี 2562

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 ของโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562