สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2562

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562