สพป.ลพ. เขต 1 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 เป็นประธาน ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) มีนักเรียนร่วมสอบแข่งขันทั้งสิ้น 987 คน ห้องสอบจำนวน 30ห้อง ณ โรงเรียนอรพินพิทยา อ.เมือง จ.ลำพูน