ผอ.สพม.เชียงราย ตรวจติดตามการเรียนการสอน…

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม, โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม, โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม และโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม  โดยมี ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้ชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด