สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีงานบวงสรวง ถวายช้างและถวายพวงมาลาเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,น.ส.สมหวัง  จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ,น.ส.อุบลวรรณ  กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีงานบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล  พิธีถวายช้างและพิธีวางพวงมาลาเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดชัยภูมิและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาแล หรือพญาภักดีชุมพล(แล) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน  ณ บริเวณอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ และงานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ จัดระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม พ.ศ.2562