สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ในสาระวิชาคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 โดย สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้จัดสนามสอบแข่งขันทั้งสิ้น 21 สนามสอบ และมีนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน จำนวน 1,673 คน ซึ่งการการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี